+++ Gratis levering met onmiddellijke ingang!* *Leveringen naar eilanden en bergstations zijn uitgesloten. +++

Alle producten

Rekinspectie

Een stellingsinspectie in overeenstemming met de geldende voorschriften van DIN EN 15635 en DGUV 208-061 zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten voor magazijnveiligheid in Duitsland en vele andere Europese landen. Tegelijkertijd zorgen regelmatige stellingsinspecties in het magazijn en de werkplaats voor een veilige werkomgeving voor u en uw team. Een jaarlijkse inspectie van uw stellingsystemen door een bevoegd persoon is verplicht en essentieel bij het gebruik van industriële stellingen (Momenteel alleen verkrijgbaar in Duitsland).

Regalprüfungsprozess

Stellingsinspectie in overeenstemming met DIN EN 15635 en DGUV 208-061

De stellingsinspectie is gebaseerd op de Duitse verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid (BetrSichv). Volgens deze verordening moeten zware stellingen als arbeidsmiddelen regelmatig worden geïnspecteerd met betrekking tot de risicobeoordeling. Het type stellingsinspectie en de inspectiefrequenties zijn vastgelegd in DGUV 208-061 en DIN EN 15635. Volgens deze voorschriften moet een stellingsinspectie voor opslagveiligheid minstens om de twaalf maanden worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Deze jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd naast de wekelijkse stellingsinspectie door de operator.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een stellingsinspectie?

De stellingen worden gecontroleerd op statische eigenschappen, stabiliteit, schade en technische specificaties. In het keuringsrapport worden de stellingen beoordeeld op bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 • Zijn de stellingen gemonteerd volgens de montagehandleiding?
 • Zijn de stellingen correct geladen?
 • Zijn de lasten gelijkmatig verdeeld?
 • Is de toegestane vakbelasting van de stellingen nageleefd?
 • Zijn de legborddragers loodrecht?
 • Zijn er scheuren in de lasnaden of in het basismateriaal?
 • Is er schade aan de algemene structuur?
 • Is aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan en zijn ze intact?
 • Wat is de staat en effectiviteit van de veiligheidsvoorzieningen?
 • Zijn alle benodigde labels op de stellingen aangebracht?
 • Zijn de laadeenheden stabiel?

Wie is bevoegd om stellingen te inspecteren en hoe wordt de inspectie gedocumenteerd?

De stellinginspecteurs van TOPREGAL zijn opgeleid en gecertificeerd als "bevoegde personen" volgens DIN EN 15635. Dit betekent dat zij zijn opgeleid om de jaarlijkse stellingsinspectie, ook wel expertinspectie genoemd, uit te voeren. Er wordt een inspectierapport opgesteld voor de stellingen op locatie. De stellinginspecteur labelt de stellingen vervolgens met de actuele inspectiesticker.

Regalprüfung bestanden und Prüfplakette erteilt

Naast onze eigen producten mag ons team ook stellingen keuren die u niet bij TOPREGAL heeft gekocht. Wij keuren onder andere de volgende stellingtypes:

Welke gevarenniveaus zijn er en wat gebeurt er als er gebreken worden gevonden in de stellingen?

Als onderdeel van de stellingsinspectie controleren onze stellingsinspecteurs de stellingen op verschillende gevarenniveaus.

   

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie gevarenniveaus:

 • Groen: Kleine defecten die moeten worden gelabeld en voortdurend moeten worden gecontroleerd.
 • Oranje: Gevaarlijke schade aan de stellingen, die onmiddellijk moet worden gerepareerd. De stellingen kunnen dan weer in gebruik worden genomen.
 • Rood : Ernstige schade aan de stellingen. Er dreigt gevaar en de stellingen moeten onmiddellijk worden ontruimd en worden geblokkeerd voor gebruik totdat ze zijn gerepareerd of vervangen.

Onze stellinginspecteurs hebben altijd materiaal bij zich om de meest voorkomende aanpassingen direct ter plaatse uit te voeren en zo de impact op uw bedrijfsprocessen te minimaliseren. Als onderdeel van de rekkeninspectie worden gedetailleerde documentatie en een eindrapport met een maatregelencatalogus gemaakt voor de rekken, samen met het inspectierapport dat we voor uw administratie verzorgen. Als een fout is verholpen, moet dit worden gedocumenteerd. Na een geslaagde stellingreparatie moet altijd een stabiliteitsbewijs worden uitgevoerd en schriftelijk worden gedocumenteerd.

Opslagveiligheid conform de voorschriften dankzij deskundige inspectie conform DIN EN 15635

We kunnen de volledige stellingsinspectie van uw zware stellingen uitvoeren, inclusief het labelen met inspectiestickers en gedetailleerde documentatie van de stellingen in het inspectierapport. Op verzoek bieden we ook een constructieberekening voor bestaande stellingen.

Wat kost een inspectie van stellingen?

Elke opslagfaciliteit en de stellingsystemen die er staan moeten individueel worden beoordeeld. We kunnen snel een vrijblijvende offerte opstellen voor de inspanning en bijbehorende prijs van een stellingsinspectie nadat u ons hebt geïnformeerd over de omvang (type stellingen, aantal en beoogd gebruik). Neem contact met ons op via het formulier, e-mail, chat of telefoon.