+++ Gratis levering met onmiddellijke ingang!* *Leveringen naar eilanden en bergstations zijn uitgesloten. +++

Alle producten

Duurzaamheid

Afvalscheiding, zuinig gebruik van hulpbronnen, energiebesparende maatregelen en duurzaam energiebeheer zijn onderwerpen die ons steeds weer bezighouden, zowel in ons privé-leven als op het werk. Iedereen wordt uitgenodigd, zo niet verplicht, om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu. Op deze pagina willen wij u laten zien hoe TOPREGAL GmbH erin slaagt om duurzaam te werken, niet te veel grondstoffen te gebruiken en tegelijkertijd haar medewerkers te ondersteunen om hun aandeel in de duurzaamheid binnen en buiten het bedrijf waar te maken. Bij TOPREGAL ligt klimaatbescherming ons na aan het hart en wij proberen onze planeet en het milieu elke dag een beetje beter te behandelen. Daarbij nemen wij concrete maatregelen. Laat ons u inspireren met onze visie van een groen bedrijf.

Dramatisch, maar niet hopeloos

De media berichten dagelijks over de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering. Door de hogereCO2-uitstoot en het daaruit voortvloeiende warmere wereldklimaat smelten de poolijskappen, wat bovendien leidt tot een opwarming van onze atmosfeer. De gevolgen hiervan zijn zeer uiteenlopend. Het gaat onder meer om overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel, steeds extremere weersomstandigheden die leiden tot lange perioden van droogte en steeds frequentere overstromingen, en ook de wilde fauna wordt niet gespaard. Momenteel worden ongeveer een miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd. Volgens de Duitse Unie voor Natuur- en Biodiversiteitsbehoud (NABU) verdwijnen er elke dag 150 diersoorten van de planeet aarde.

overstroming reservoir

Om deze effecten af te remmen of zelfs volledig te stoppen, heeft het Bondsministerie voor Milieu (BMU) 17 doelstellingen gedefinieerd. Daaronder zijn doelstellingen waaraan wij als bedrijf een belangrijke bijdrage kunnen leveren door onze acties en beslissingen:

  • Gezondheid en welzijn
  • Gelijkheid van mannen en vrouwen
  • Betaalbare en schone energie
  • Fatsoenlijk werk
  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Maatregelen ter bescherming van het klimaat

Iedereen kan bijdragen tot de bescherming van het milieu. Wij, TOPREGAL GmbH, hebben ons vrijwillig verplicht om ons steentje bij te dragen aan het behoud van onze blauwe planeet. Wij willen u hier enkele van de maatregelen voorstellen.

eco logo

Duurzaamheid heeft verschillende facetten

Duurzaamheid en duurzame actie zijn veel dingen, maar de meeste ervan zijn niet gemakkelijk. In het bedrijfsleven en de politiek, bijvoorbeeld, bestaat vaak de indruk dat het complexe concept van duurzaamheid en ecologie op gespannen voet staat met een groeiende economie.

TOPREGAL is het daar niet mee eens: duurzaamheid is gebaseerd op een respectvolle omgang met mensen (sociale duurzaamheid), de natuur (ecologische duurzaamheid) en de organisatie (economische duurzaamheid). Geen van deze gebieden kan en mag worden verwaarloosd, aangezien het ene niet kan bestaan zonder het andere. Er moeten dus ook maatregelen worden genomen om duurzame actie te garanderen, rekening houdend met deze drie doelgebieden.

eco logo

Groene mentaliteit: groene productie

De meeste mensen verstaan onder ecologische duurzaamheid het terugdringen van broeikasgassen zoalsCO2 en methaan. Ecologische actie gaat echter veel verder dan dat.

TOPREGAL GmbH vermindert haar uitstoot door veel verschillende maatregelen: Zo vinden de meeste afspraken, vergaderingen met klanten en leveranciers en ook binnen het bedrijf telefonisch plaats. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook reiskosten. Bovendien is het bedrijf al vroeg begonnen met het realiseren van een bijna papierloos kantoor, zonder faxmachines of documentarchivering. Hierdoor worden enerzijds hulpbronnen bespaard en anderzijds overmatige afvalproductie voorkomen. Daarom beperken wij ook de produktie van talrijke catalogi tot een minimum - wij zouden dit medium volledig willen opheffen, maar op verzoek van onze klanten laten wij met onregelmatige tussenpozen een klein aantal exemplaren vervaardigen, die wij alleen op verzoek verzenden. Wij zijn er zeker van dat wij het aantal hier verder zullen verminderen en misschien zal het over enkele jaren mogelijk zijn onze catalogus alleen nog als PDF aan te bieden, zoals wij nu reeds doen in de vreemde talen. Tot dusver hebben wij ook hier goede ervaringen mee en positieve feedback van klanten gekregen.

Als servicegerichte industriële onderneming hebt u nog steeds voertuigen nodig, een functionerende logistiek en werknemers die elke dag de rekken in de magazijnen vullen en in bedrijf stellen. Dit is waar de directie de grootste hefboomwerking binnen TOPREGAL heeft onderkend. Daarom worden in onze magazijnen uitsluitend elektrische voertuigen gebruikt, zoals elektrisch aangedreven vorkheftrucks, lagevloervoertuigen en reinigingsmachines. Dit beschermt niet alleen het milieu door de vermindering vande CO2-uitstoot, maar ook de individuele werknemers, die niet dagelijks worden blootgesteld aan uitlaatgassen in magazijnen. Om deze technologie aan de buitenwereld kenbaar te maken, bieden wij onze klanten uitsluitend elektrisch aangedreven voertuigen en uitrusting aan. Zo kiezen wij er bewust voor geen producten te verkopen die alleen door verbrandingsmotoren kunnen worden aangedreven, zoals dieselgeneratoren of grotere bouwmachines. Hier beperken wij ons als TOPREGAL GmbH graag in het belang van het milieu.

Als verantwoordelijke organisatie willen wij onze bijdrage leveren aan de energietransitie in Duitsland.

Groene ideeën: de duurzame houding van werknemers

Eén ding moet duidelijk zijn: De groene mentaliteit begint bij de werknemers van een bedrijf. Zonder hen kunnen geen duurzame processen worden geïmplementeerd en geen duurzame producten op de markt worden gebracht. Daarom stimuleert TOPREGAL haar medewerkers regelmatig om duurzame concepten en ideeën te ontwikkelen voor een respectvolle omgang met elkaar en met de natuur.

Binnen de organisatie zijn al enkele verbeteringen doorgevoerd: in de toiletten worden alleen nog elektrische handendrogers gebruikt in plaats van papieren handdoeken, die na één keer gebruik in de vuilnisbak zouden belanden. Bovendien worden op kantoor alleen glazen flessen gebruikt en is de gratis koffie uiteraard fair trade, om de koffieboeren in staat te stellen een leven buiten de armoede te leiden.

Afvalscheiding

Afvalscheiding en energiebesparing behoren tot de belangrijkste en gemakkelijkste maatregelen die kunnen worden genomen om een positieve klimaatbalans te bereiken. Zo worden de werknemers bij TOPREGAL regelmatig opgeleid en gesensibiliseerd om plastic afval te scheiden van organisch en papierafval, om zo weinig mogelijk af te drukken en weg te gooien en om 's avonds en bij het verlaten van het pand het licht uit te doen.

De milieuvriendelijke maatregelen houden niet op in onze magazijnen: We zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk afval produceren. Teruggezonden producten die kunnen worden gerepareerd, worden dus ook daadwerkelijk gerepareerd en niet weggegooid. In elk geval wordt de volgende vraag gesteld: Kan het apparaat worden gerepareerd? Als er een mogelijkheid is, zal die worden gebruikt. Wij zijn dit zowel aan onze klanten als aan ons milieu verschuldigd. Als een apparaat niet meer kan worden gebruikt omdat het te erg beschadigd is, wordt het vakkundig gedemonteerd en worden bruikbare onderdelen hergebruikt in andere apparaten van hetzelfde type. Met behulp van dergelijke upcycling-maatregelen probeert TOPREGAL zowel economisch als ecologisch verantwoord te handelen.

Groen vestigingsbeleid

Door de economische groei van TOPREGAL weten steeds meer klanten het bedrijf ook internationaal te vinden, waardoor de leveringsroutes steeds langer worden. Om de transportroutes te verkorten en zo de CO2-balans te verbeteren, zijn nieuwe logistieke centra nodig.

Daartoe werd de nieuwste locatie ontwikkeld in Pasewalk, dicht bij de Poolse grens. Deze locatie is bewust gekozen omdat TOPREGAL steeds meer klanten in het noordoosten van Duitsland krijgt. Maar het zijn niet alleen de transportroutes die door deze ligging worden beperkt. Het is de bedoeling hier een nieuw, eigen vrachtwagenpark op te bouwen, dat uitsluitend is uitgerust met de modernste en zuinigste verbrandingsmotoren (Euro 6). In de toekomst zullen hier ook elektrische voertuigen worden gebruikt. Een laadstation voor vrachtwagens met elektrische motoren is reeds beschikbaar in het logistiek centrum en levert 250 kW stroom. TOPREGAL GmbH zet daarmee nieuwe maatstaven op het gebied van logistiek.

Maar deze locatie schittert niet alleen met zijn ecologisch wagenpark. Het volledige platte dak van het pakhuis van 5000 m² werd uitgerust met fotovoltaïsche systemen met het oog op de verwezenlijking van een zelfvoorzienende energie-economie. Met 509.062 kWh/jaar genereert dit systeem voldoende elektriciteit voor de dagelijkse behoeften van de hallen, voor alle voertuigen, voor laadstations voor voertuigen van werknemers en voor sociale ruimten. Overdag wordt de elektriciteit natuurlijk gebruikt voor de elektrische voertuigen en voor de werking van de magazijnen. Overtollige energie wordt niet rechtstreeks aan het net geleverd, maar wordt ter plaatse gebundeld in een bufferopslag met een capaciteit van 203,4 kWh. Deze wordt 's nachts onder andere gebruikt om de luchtwarmtepomp te laten werken en om de flat van de conciërge van elektriciteit te voorzien. In totaal bespaart deze innovatieve technologie 320 ton kooldioxide die anders in de atmosfeer zou vrijkomen.

Zonnedak Pasewalk
Zonnepanelen magazijn Paswalk

Dit groene verwarmingssysteem wordt echter niet alleen in deze flat gebruikt, maar in alle sociale ruimten op de Pasewalk-site. De aldus opgewekte elektriciteit wordt ook door de werknemers gebruikt in de vorm van oplaadstations voor e-bikes en e-voertuigen, om ook buiten het bedrijf een stimulans te creëren om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Ook TOPREGAL zal vanaf 01.12.2022 volledig overschakelen op e-auto's.

Pasewalk wordt zo een pionier van groene engineering op het gebied van magazijnlogistiek. Zo zal ook een groot aantal bomen worden geplant en zullen veel meer groenzones worden voorzien van bankjes en vuilnisbakken, niet alleen om recht te doen aan ecologische maar ook aan sociale duurzaamheid.

Duurzame productstrategie

Niet alleen de eigen infrastructuur van het bedrijf is ontworpen met het oog op ecologische duurzaamheid. Ook de industriële producten zijn indrukwekkend. Zo omvat het productengamma van TOPREGAL geen machines, voertuigen of uitrustingen met verbrandingsmotoren. De technische producten die door een motor worden aangedreven, gebruiken elektromotoren als hun aandrijving. Het bedrijf gaat zelfs nog een stap verder. Veel producten hebben nu ook zonnepanelen om zonne-energie te gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de batterijcapaciteit aanzienlijk wordt verlengd of dat het toestel zelfs volledig functioneert zonder stroomtoevoer van het elektriciteitsnet. TOPREGAL neemt deze claim op haar eigen producten zeer serieus. Ook in de toekomst zullen de klanten geen verbrandingsmotoren meer aantreffen.